nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Dziennik Prawny Rzetelny Prawnik

Nadzorca gier hazardowych

Zorganizowanie loterii promocyjnej wymaga, zgodnie z ustawą o grach hazardowych, zapewnienia osoby - nadzorcy gier hazardowych, który czuwa nad bezpieczeństwem prawnym i sprawną organizacją loterii.

Członkowie naszego zespołu posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do nadzorowania loterii, w tym świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów uprawniające do prowadzenia loterii promocyjnych.

W ramach nadzoru nad loterią oferujemy:

  • kompleksowy nadzór nad losowaniami (prowadzenie losowań, losowania tradycyjne i w formie elektronicznej, losowania na żywo),
  • tworzenie dokumentacji, protokołów i sprawozdań z przeprowadzonych loterii,
  • archiwizację dokumentów,
  • rozliczanie projektów zgodnie z przepisami prawa podatkowego,
  • audyty prowadzonych loterii przed kontrolą Służby Celnej.

Zapytaj o szczegóły oraz wycenę usługi

Oprócz nadzorowania loterii, pomagamy także przy wypełnieniu obowiązków formalnych, księgowych i prawnych związanych z urządzeniem loterii.