nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Dziennik Prawny Rzetelny Prawnik

Prawne zabezpieczenie

Przejdź do wybranej formy promocji:

Trudno sobie dziś wyobrazić kampanię marketingową bez organizacji konkursu promocyjnego. Jest to jedno ze skuteczniejszych narzędzi umożliwiających promocję produktów i usług. Kreatywny, nietuzinkowy pomysł na konkurs to duża szansa na dotarcie do szerokiego grona potencjalnych klientów, wyróżnienie na tle konkurencji czy zaistnienie w świadomości odbiorców. Sam pomysł jednak nie wystarczy, to dopiero połowa sukcesu. O ostatecznym sukcesie konkursu decyduje jego sprawna organizacja, szerokie nagłośnienie i, co chyba najważniejsze z punktu widzenia zarówno organizatora, jak i uczestników, bezpieczeństwo prawne. I w tym właśnie aspekcie pomagamy firmom od wielu lat.

 

Regulamin

Regulamin jest podstawowym dokumentem, formą umowy jaką organizator zawiera z konsumentem. Określa zasady uczestnictwa, zasady wyłaniania zwycięzców konkursu, rodzaje nagród, sposób ich doręczenia etc. Regulamin powinien być przede wszystkim sporządzony zgodnie z prawem, z uwzględnieniem dodatkowych wymagań, zwłaszcza w przypadku gdy mamy do czynienia z loterią promocyjną oraz nie może naruszać zbiorowego interesu konsumentów. Każde takie uchybienie w regulaminie konkursu lub loterii niesie za sobą poważne konsekwencje, tj. sprawa przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dodatkowo UOKiK może nałożyć na Organizatora karę w wysokości 10 proc. przychodu za rok poprzedni.

 

Zakres naszego wsparcia:

  • Przygotowanie Regulaminu
  • Odpowiedzialność prawna za jego treść
  • Certyfikat Rzetelny Regulamin

Ochrona danych osobowych

Każda firma organizująca konkurs i zbierająca dane uczestników, choćby sam adres email, ma obowiązek przestrzegania rozporządzenia w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), zadbać o bezpieczeństwo przechowywania i przetwarzania danych, a także zabezpieczyć formalnie powierzenie danych osobowych firmom, z którymi współpracuje przy organizacji konkursu (np. firma hostingowa, firma obsługująca platformę SMS). Warto zaznaczyć, że zgoda uczestników na ich ujawnienie, przetwarzanie i przechowywanie danych przez organizatora konkursu nie może mieć charakteru domyślnego i musi się ściśle wiązać z konkursem, o czym uczestnik musi być poinformowany przed jej wyrażeniem.

 

Zakres naszego wsparcia:

  • Opracowanie dokumentacji RODO
  • Opracowanie analizy ryzyka i rejestru czynności przetwarzania
  • Przygotowanie umów powierzenia danych

Umowa z fundatorem

Przy organizacji konkursu, w którym nagrody ufundowały firmy trzecie, dla formalnego i prawnego zabezpieczenia nagród, konieczne jest podpisanie umów z fundatorami. Jest to ważny element zabezpieczenia z punktu widzenia organizatora, który przecież po wyłonieniu zwycięzcy musi wywiązać się ze swoich zobowiązać i wręczyć zwycięzcom nagrody. Formalne uregulowanie tej kwestii jest także konieczne z powodów czysto podatkowych. Należy również pamiętać o konieczności uregulowania w tego typu umowach kwestii związanych z możliwymi reklamacjami wygranej rzeczy.

 

Zakres naszego wsparcia:

  • Przygotowanie dokumentów
  • Nadzór nad ich przestrzeganiem

Obsługa reklamacji

Organizując konkurs warto zadbać także o wsparcie w zakresie obsługi reklamacji, jakie mogą składać uczestnicy. Te funkcję warto powierzyć osobom przygotowanym merytorycznie w zakresie zasad konkursu i możliwości prawnych samych reklamacji.

 

Zakres naszego wsparcia:

  • Koordynacja i obsługa zgłoszeń: telefonicznie, mailowo
  • odpowiedzi na pismo