nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Dziennik Prawny Rzetelny Prawnik

Loteria promocyjna

Przejdź do wybranej formy promocji:

Loteria to zupełnie inna niż konkurs forma promocji firmy czy jej produktów, obwarowana wieloma przepisami i wymogami. Chcąc zorganizować loterię promocyjną należy dobrze zapoznać się z treścią ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Organizacja loterii powinna być zgodna z wymogami ww. Ustawy i na podstawie zezwolenia udzielanego przez właściwego miejscowo dyrektora izby celnej. Organizacja loterii promocyjnej bez zezwolenia i z naruszeniem innych wymogów ustawy o grach hazardowych, może pociągać za sobą szereg negatywnych konsekwencji zarówno dla organizatora, jak i uczestników „konkursu”, z odpowiedzialnością karnoskarbową włącznie.

Dlatego myśląc o organizacji loterii należy szczególnie zadbać o bezpieczeństwo prawne i skorzystać z usług firm specjalizujących się w prawie hazardowym. Członkowie naszego zespołu posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do nadzorowania loterii, w tym świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów, uprawniające do prowadzenia loterii promocyjnych, aby organizacja loterii przebiegała sprawnie i zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych.

W ramach naszych usług oferujemy:

  • opracowanie regulaminu loterii promocyjnej zgodnego z wymogami ustawy o grach hazardowych,
  • przygotowanie treści gwarancji bankowej wymaganej przez Izbę Celną,
  • sporządzenie wniosku zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami do Izby Celnej,
  • rejestracja loterii promocyjnej w Izbie Celnej,
  • komunikacja z urzędnikami Izby Celnej w zakresie składanego wniosku,
  • doradztwo w zakresie wymogów jakie muszą spełniać miejsca, w których zbierane są głosy,
  • nadzór nad prawidłowością organizacji i przebiegu loterii,
  • osobisty nadzór nad przebiegiem losowania,
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji – protokołów losowania, protokołów wydania nagród zwycięzcom,
  • certyfikacja loterii – oznakowanie loterii certyfikatem Rzetelny Regulamin;

Zapytaj o szczegóły oraz wycenę usługi