<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-35465050-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-35465050-1'); </script> <script type="text/javascript"> function getCookie(cname) { let name = cname + "="; let decodedCookie = decodeURIComponent(document.cookie); let ca = decodedCookie.split(";"); for (let i = 0; i < ca.length; i++) { let c = ca[i]; while (c.charAt(0) === " ") { c = c.substring(1); } if (c.indexOf(name) === 0) { return c.substring(name.length, c.length); } } return ""; } let cookies_config = { key: "", language: window.navigator.userLanguage || window.navigator.language || document.documentElement.lang, allow: getCookie("__pb-cookies_allow") } let _cp = document.createElement("script"); _cp.setAttribute('type', 'text/javascript'); _cp.setAttribute("async", ""); _cp.setAttribute("src", "https://www.gdpsystem.eu/pl/cookiesprivacy?k=" + cookies_config.key + "&l=" + cookies_config.language + "&d=" + cookies_config.allow); document.body.appendChild(_cp); </script> <div id="__pb_scripts"></div>

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Dziennik Prawny Rzetelny Prawnik

Loteria promocyjna

Przejdź do wybranej formy promocji:

Loteria to zupełnie inna niż konkurs forma promocji firmy czy jej produktów, obwarowana wieloma przepisami i wymogami. Chcąc zorganizować loterię promocyjną należy dobrze zapoznać się z treścią ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Organizacja loterii powinna być zgodna z wymogami ww. Ustawy i na podstawie zezwolenia udzielanego przez właściwego miejscowo dyrektora izby celnej. Organizacja loterii promocyjnej bez zezwolenia i z naruszeniem innych wymogów ustawy o grach hazardowych, może pociągać za sobą szereg negatywnych konsekwencji zarówno dla organizatora, jak i uczestników „konkursu”, z odpowiedzialnością karnoskarbową włącznie.

Dlatego myśląc o organizacji loterii należy szczególnie zadbać o bezpieczeństwo prawne i skorzystać z usług firm specjalizujących się w prawie hazardowym. Członkowie naszego zespołu posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do nadzorowania loterii, w tym świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów, uprawniające do prowadzenia loterii promocyjnych, aby organizacja loterii przebiegała sprawnie i zgodnie z przepisami ustawy o grach hazardowych.

W ramach naszych usług oferujemy:

  • opracowanie regulaminu loterii promocyjnej zgodnego z wymogami ustawy o grach hazardowych,
  • przygotowanie treści gwarancji bankowej wymaganej przez Izbę Celną,
  • sporządzenie wniosku zgłoszeniowego wraz z wymaganymi załącznikami do Izby Celnej,
  • rejestracja loterii promocyjnej w Izbie Celnej,
  • komunikacja z urzędnikami Izby Celnej w zakresie składanego wniosku,
  • doradztwo w zakresie wymogów jakie muszą spełniać miejsca, w których zbierane są głosy,
  • nadzór nad prawidłowością organizacji i przebiegu loterii,
  • osobisty nadzór nad przebiegiem losowania,
  • przygotowanie niezbędnej dokumentacji – protokołów losowania, protokołów wydania nagród zwycięzcom,
  • certyfikacja loterii – oznakowanie loterii certyfikatem Rzetelny Regulamin;

Zapytaj o szczegóły oraz wycenę usługi