<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-35465050-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-35465050-1'); </script> <script type="text/javascript"> function getCookie(cname) { let name = cname + "="; let decodedCookie = decodeURIComponent(document.cookie); let ca = decodedCookie.split(";"); for (let i = 0; i < ca.length; i++) { let c = ca[i]; while (c.charAt(0) === " ") { c = c.substring(1); } if (c.indexOf(name) === 0) { return c.substring(name.length, c.length); } } return ""; } let cookies_config = { key: "", language: window.navigator.userLanguage || window.navigator.language || document.documentElement.lang, allow: getCookie("__pb-cookies_allow") } let _cp = document.createElement("script"); _cp.setAttribute('type', 'text/javascript'); _cp.setAttribute("async", ""); _cp.setAttribute("src", "https://www.gdpsystem.eu/pl/cookiesprivacy?k=" + cookies_config.key + "&l=" + cookies_config.language + "&d=" + cookies_config.allow); document.body.appendChild(_cp); </script> <div id="__pb_scripts"></div>

nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Dziennik Prawny Rzetelny Prawnik

Konkurs promocyjny

Przejdź do wybranej formy promocji:

Konkursy promocyjne, zwłaszcza konkursy SMS lub aplikacje konkursowe, są bardzo często wykorzystywane w akcjach marketingowych, nie tylko dlatego, że są ciekawą i skuteczną formą zaangażowania potencjalnych klientów, ale także z uwagi na fakt, że do ich organizacji nie jest wymagane żadne zezwolenia. Jedynymi warunkiem jakie musi spełnić organizator jest publiczne przyrzeczenie nagrody (regulowane przez art. 919-921 Kodeksu cywilnego) oraz zapewnienie równych szans dla wszystkich uczestników akcji promocyjnej.

W ramach naszych usług oferujemy:

  • opracowanie dedykowanego regulaminu,
  • przyznanie certyfikatu Rzetelny Regulamin, podnoszącego wiarygodność i budującego zaufanie w oczach uczestników,
  • stworzenie dokumentacji konkursu,
  • kontakt z laureatami i rozpatrywanie reklamacji;

Zapytaj o szczegóły oraz wycenę usługi

Organizując konkurs promocyjny należy zwrócić uwagę na istotne szczegóły formalnoprawne. Niekiedy bowiem pewne jego elementy, wprowadzone nawet w sposób niezamierzony, mogą sprawić, że konkurs promocyjny przestanie być konkursem, a stanie się loterią promocyjną i może podlegać badaniu przez organy celne.

Jak organizować konkurs promocyjny by nie narazić się na sankcje prawne, w tym odpowiedzialność karnoskarbową?

maszyna
  • Nie losuj zwycięzców.
  • Unikaj wprowadzania do konkursu elementów losowości, szczęśliwego trafu, np. typowania uczestników uprawnionych do wzięcia udziału w kolejnym etapie konkursu.
  • Wyznacz uczestnikom zadanie do wykonania, w którym wykażą się wiedzą, umiejętnościami, kreatywnością.
  • Unikaj zadań banalnych, by uniknąć zarzutów o pozorowanie mające na celu ukrycie rzeczywistego charakteru promocji. W takiej sytuacji konkurs mógłby zostać uznany za formę sprzedaży premiowej albo za loterię promocyjną.