nr tel.: 22 390 91 05

Inne marki
Rzetelnej Grupy

Rzetelny Regulamin Rzetelna Umowa Polityka Bezpieczeństwa Dziennik Prawny Rzetelny Prawnik

Konkurs promocyjny

Przejdź do wybranej formy promocji:

Konkursy promocyjne, zwłaszcza konkursy SMS lub aplikacje konkursowe, są bardzo często wykorzystywane w akcjach marketingowych, nie tylko dlatego, że są ciekawą i skuteczną formą zaangażowania potencjalnych klientów, ale także z uwagi na fakt, że do ich organizacji nie jest wymagane żadne zezwolenia. Jedynymi warunkiem jakie musi spełnić organizator jest publiczne przyrzeczenie nagrody (regulowane przez art. 919-921 Kodeksu cywilnego) oraz zapewnienie równych szans dla wszystkich uczestników akcji promocyjnej.

W ramach naszych usług oferujemy:

  • opracowanie dedykowanego regulaminu,
  • przyznanie certyfikatu Rzetelny Regulamin, podnoszącego wiarygodność i budującego zaufanie w oczach uczestników,
  • stworzenie dokumentacji konkursu,
  • kontakt z laureatami i rozpatrywanie reklamacji;

Zapytaj o szczegóły oraz wycenę usługi

Organizując konkurs promocyjny należy zwrócić uwagę na istotne szczegóły formalnoprawne. Niekiedy bowiem pewne jego elementy, wprowadzone nawet w sposób niezamierzony, mogą sprawić, że konkurs promocyjny przestanie być konkursem, a stanie się loterią promocyjną i może podlegać badaniu przez organy celne.

Jak organizować konkurs promocyjny by nie narazić się na sankcje prawne, w tym odpowiedzialność karnoskarbową?

maszyna
  • Nie losuj zwycięzców.
  • Unikaj wprowadzania do konkursu elementów losowości, szczęśliwego trafu, np. typowania uczestników uprawnionych do wzięcia udziału w kolejnym etapie konkursu.
  • Wyznacz uczestnikom zadanie do wykonania, w którym wykażą się wiedzą, umiejętnościami, kreatywnością.
  • Unikaj zadań banalnych, by uniknąć zarzutów o pozorowanie mające na celu ukrycie rzeczywistego charakteru promocji. W takiej sytuacji konkurs mógłby zostać uznany za formę sprzedaży premiowej albo za loterię promocyjną.